Tjenester

Vi utfører alt arbeid i forbindelse med bygging, riving og vedlikehold på de store kraftoverføringslinjene. Vår spisskompetanse ligger på den tyngre delen, hvor våre spesialmaskiner kommer til sin rett.

I forbindelse med større oppdrag har vi et utstrakt samarbeid med andre partnere. De siste årene har Statnett SF, Skagerak Nett og Hafslund vært de største kundene.
 
Vi leier også ut våre maskiner med fører til andre aktører i markedet.


Tilkomstteknikk:
Dette er en metode som vi ved hjelp av tau kommer oss opp på linen på de plasser vi ikke kommer til med maskin. Denne arbeidsmetode brukes også ved andre spesialoppdrag.