Teknisk sprengning

Bytte av gamle avspenninger og skjøter foregår ved at de gamle kappes og blir erstattet med ny type som blir levert av VP metall Raufoss. Skjøten består av et aluminiumsrør som det er surra detonerende lunte rundt. Dette er en type sprengstoff som virker på en slik måte at når det blir utløst virker kreftene inn mot linen på en slik måte at linen og røret blir homogent.

Denne operasjonen gjøres i all hovedsak oppe i lufta og smellet som blir av denne eksplosjonen er kraftig. Hvis en ikke er oppmerksom på at det foregår arbeid av denne type vil en bli urolig og redd. Da det ikke er noen form for sprut av denne eksplosjonen, er det kun smellet som er ubehagelig på den avstand publikum har adgang til.

Før det blir sprengt blir det varslet med sirene eller varselrop.

For ytterligere informasjon, ta kontakt
med Hallingmast AS på tlf. 320 70500.