Flere av maskinene er bygd med hurtigkoplinger for å rakst og enkelt kunne bytte redskap. 
Tømmerpåbygg
Tømmerpåbygget montert på maskin.
Maskin med dumperkasse og tilhenger for massetransport.
Bakmontert lunnepanne for sleping av stolp.
Braketter for transport av traverser.
Maskinen har mulighet for ulike kraner, tilpasset behov.
Alle maskinene kan utstyres med kjetting, belter beregnet for snø og vanskelig terreng eller flytebelter.