Vår "Gårdstraktor".

Dette er en Fent Farmer 309 LS med HMF 462-K2 kran.  Har utført sin jobb, og er nå å regne for pensjonist.  Lever herrens glade dager her på lageret.