Vi har tilsammen 4 stk CanAm 7928 BRP.  2 stk 2016 modeller og 2 stk 2019.  Benyttes til transport av utstyr og personell i utmark.