Her er det samlet en del bilder, både av dagens maskiner og maskiner vi ikke lenger har i vår park.  Her er også rene stemningsbilder fra noen av våre tidligere prosjekter.