Flere av maskinene er bygd med hurtigkoplinger for å rakst og enkelt kunne bytte redskap. 
Tømmerpåbygg
Tømmerpåbygget montert på maskin.
Maskin med dumperkasse og tilhenger for massetransport.
Bakmontert lunnepanne for sleping av stolp.
Braketter for transport av traverser.
Maskinen har mulighet for ulike kraner, tilpasset behov.
Alle maskinene kan utstyres med kjetting, belter beregnet for snø og vanskelig terreng eller flytebelter.

Hallingmast AS  |  Nesmoen 38, 3540 Nesbyen  |  Tlf: 320 70 500  Mob: 970 92 555  |  E-post: firmapost@hallingmast.no  |  Org.nr: 977 298 180
 sitemap
Admin